Onze aanpak

Bij heel wat klanten starten wij onze samenwerking door rond een specifiek thema een sensibiliseringscampagne op te zetten. Dat is het ideale proefproject om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met onze creativiteit & nudgingtechnieken.

Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden om met DENKie samen te werken en luisteren we graag naar jou om de samenwerking op maat van jouw organisatie en noden op te zetten.

Om je een voorbeeld te geven van onze aanpak leggen we hieronder graag even uit hoe we een sensibiliseringscampagne aanpakken.

Een voorbeeld waarbij DENKie ingeschakeld wordt voor een sensibiliseringcampagne:

DOEL:

Veiliger rijden met de heftrucks.

HUIDIG PROBLEEM:

Maandelijks zijn er minimaal twee incidenten met vorkheftrucks waardoor de productie grondige vertraging oploopt.

Stap 1:
een gesprek om jouw doel en  KPI’s te leren kennen.

Stap 2:
een wandeling door de ‘plant’ waar de klant de onveilige situaties toont. Tijdens de wandeling praten we met enkele vorkheftruckchauffeurs om de temperatuur te voelen.

Stap 3:
we bereiden de sensibiliseringsactie voor:

  • De hamvraag, vb: “Hoe rij ik veilig met m’n heftruck?”.
  • De doelstellingen en KPI’s bepalen: vb: “Reduceren van de ongevallen met 50% binnen 12 maanden en met 95% binnen de 24 maanden.”
  • De kanalen: via welke kanalen gaan we communiceren?
  • De visual: de kernboodschap wordt grafisch opgemaakt als een pancarte en een sensibiliserende affiche.
  • De benodigde tools worden opgesomd en begroot.
  • Het plan van aanpak wordt opgesteld zodat we een uitgekiende tactiek hebben om via nudging en gamification de beoogde doelstellingen te halen.

Stap 4:
na goedkeuring van stap 3 (inhoud en begroting):

  • Opmaak van de gekozen tools.
  • Verspreiding via de gekozen kanalen.
  • Nudging en gamification: via overleg, toolboxmeeetings, risicoanalyses (nudging), ambassadorship en een stimulerend en engagerend spelelement bereiken we onze KPI’s.
  • Monitoring van de KPI’s op frequente basis, met de stakeholders.

Resultaat

Het resultaat zal zijn dat er een volledig op maat aangepakt project is die het aantal incidenten met heftrucks immens zal doen dalen met als ultieme doelstelling: geen incidenten meer omdat onze heftruckchauffeurs veiligheid en proactiviteit als de norm zullen zien!