Mail ons op info@denkie.com of bel +32 59 340 280 voor meer info.

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is ontwikkeld dat die een sterk appel doet op houding, gedrag en leiderschap. De focus ligt minder op de regels en de structuren. De afgelopen jaren heeft NEN flinke stappen gezet om de Safety Culture Ladder verder onder de aandacht van bedrijven en organisaties te brengen. Het draagvlak neemt steeds meer toe en ook het aantal bedrijven dat de ladder daadwerkelijk toepast, neemt toe. Een mooie ontwikkeling, waar DENKie sterk in gelooft en aan mee werkt.

We helpen met DENKie om bedrijven van stap 2 (wettelijk verplicht) naar stap 3 (verplicht tegen 1 januari 2024) en hoger te brengen.

Maak vandaag een afspraak en we overleggen hoe we jouw bedrijf helpen:
+32 59 34 02 80info@denkie.com.

Afbeelding: © NEN – Safety Culture Ladder

Dit zijn de zes pijlers van de Safety Culture Ladder:

1. Leiderschap en betrokkenheid

Hoe belangrijk is veiligheid? Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Geeft ze zelf het goede voorbeeld? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?

2. Beleid en strategie

Staat veiligheid hoog op de strategische kalender? Wat is de visie? Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

3. Organisatie en opdrachtnemers

Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen. Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?

4. Werkplek en procedures

Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? Zijn deze afgestemd op de gebruikers? Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?

5. Afwijkingen en communicatie

Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd? Wordt er van incidenten geleerd? Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd? Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?

6. Audits en statistieken

Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

Maak vandaag een afspraak en we overleggen hoe we jouw bedrijf helpen:
+32 59 34 02 80info@denkie.com.

Laat je inspireren

Slip & trip

Struikelen en vallen vermijden? In deze video geeft Gloria je enkele tips zodat jij veilig aan de slag kan gaan!

Heftruckregels

In deze video geven we je maar liefst tien tips mee om veilig met de heftruck te rijden. Hef jij veilig mee?

Cultuur en waarden

Ontdek nu de waarden en gedragingen die we in ons team essentieel vinden. Zo creëren we een blije, veilige en duurzame werkomgeving!